Zadružne-livade-1

На основу Решења о образовању Радне групе 01 број 06-5/2022 од 20. јануара 2023.године, Радна група је на четвртој седници одржаној дана 10. маја 2023.године усвојила 

ИЗВЕШТАЈ 

Координатор Радне групе Михајло Марковић -Отуђење нецилисходн
Координатор Радне групе Михајло Марковић

I Нецелисходно је отуђење кат. парцела 1591/3 и 1591/2 КО Бајина Башта било путем јавног надметања или прикупљањем писаних понуда и исте кат.парцеле треба да остану у јавној својини општине Бајина Башта

II 

Предлаже се Скупштини општине да донесе Закључак о изради Студије оправданости о начину реализације Плана детаљне регулације спортскорекреативног центра у Бајиној Башти који обухвата кат.парцеле 1591/3 и 1591/2 КО Бајина Башта

III 

Студија оправданости треба да садржи предлог о адекватној одлуци ради даљег спровођења већ усвојеног Плана детаљне регулације спортскорекреативног центра у Бајиној Башти али без трајног отуђења кат. парцела 1591/3 и 1591/2 КО Бајина Башта из јавне својине општине Бајина Башта

Предлог Студије оправданости треба да се креће у оквиру предлога изградње и управљања будућим објектима на кат. парцелама 1591/3 и 1591/2 КО Бајина Башта од стране општине Бајина Башта или од стране приватног партнера кроз законом уређен вид јавноприватног партнерства и да укаже на утицај на грађане општине Бајина Башта и општину Бајина Башта а на основу економских, финансијских, социјалних и других показатеља узимајући у обзир јавни интерес и финансијске ефекте на буџет општине

Образложење 

Решењем председника Скупштине општине о образовању Радне групе 01 број 06- 5/2022 од 20. јануара 2023.године, формирана је Радна група са задатком да у складу са Планом детаљне регулације спортскорекреативног центра у Бајиној Башти, који обухвата кат.парцелу број 1591/3 КО Бајина Башта у јавној својини општине Бајина Башта, сагледа све могућности располагања и привођења те кат. пареле планираној намени, ценећи дугорочну целисходност, рационалност и економску оправданост њеног искоришћавања, као важног економског ресурса општине Бајина Башта и да у складу са усаглашеним ставом Радне групе, предложени начин располагања наведеном кат. парцелом и свој образложени предлог достави Скупштини општине Бајина Башта

Радна група је одржала четири радне седнице и након детаљног разматрања и уз консултацију са стручним службама усагласила свој став који је у извештају. Наиме, став Радне групе је да до отуђења кат.парцела 1591/3 и 1591/2 КО Бајина Башта не треба да дође нити сад нити у било ком тренутку. Предметне кат. парцеле су велики капитал општине и значајне су за развој наше заједнице. Превасходно је битно да се предметне кат. парцеле приведу намени утврђеној усвојеним Плана детаљне регулације спортско- рекреативног центра у Бајиној Башти. Студија оправданости треба да покаже све ефекте таквог привођења намени и да ли је ефикасније да то води и изнесе општина Бајина Башта сама или у сарадњи, на законом утврђен начин, са приватним партнером али тако да исто остане у контроли и власништву општине. При изради студије оправданости је потребно сагледати све показатеље економске, финансијске, социјалне и друге, а изнад свега је потребно да буде задовољен јавни интерес односно интерес наших грађана где финансијски ефекти не морају бити пресудни. Извештај и став Радне групе односи се и на кат.парцелу 1591/2 КО Бајина Башта иако она формално није била обухваћена Решењем о Формирању Радне групе јер она представља исту целину, неодвојиве су и обухваћене истим Планом детаљне регулације

У складу са наведеним предлаже се Скупштини да усвоји овај извештај и да предузме даље кораке ка реализацији истог

Координатор Радне групе Михајло Марковић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pin It on Pinterest