Контакт

ПИШИТЕ НАМ

ПОДАЦИ

Регистарски број у Агенцији за привредне регистре: Nv000409
ISSN број: 1821 – 3774
COBISS број: 171844876
Оснивач: Stefan Co d.o.o.
Издавач: Stefan Co Бајина Башта
Директор, главни и одговорни уредник: Славиша Арсенијевић
Редакција: Обрад Додић, Ратомир Блануша, Милан Андрић
Дизајн и припрема: Стефан Арсенијевић
Штампа: Штампарија: Stefan Co Бајина Башта
Адреса редакције: ББ глас, Немањина 4, 31250 Бајина Башта
Телефони: Издавач: 031/865-620; 064-6425760;
Редакција: 031/863062; 064-6629206; 064-3715069; 064-3058593;
Интернет страница: www.bbglas.rs
Електронска пошта: info@bbglas.rs
ratomir.blanusa@bbglas.rs
obrad.dodic@bbglas.rs
milan.andric@bbglas.rs

Pin It on Pinterest