Саобраћај (измене) Ул. Будимира Јелисавчића 18.02.2023. ( субота ), на „Задушнице“

znak-jednosmerna-ulicaznak-jednosmerna-ulica

        Одељење  за инспекцијске послове и комуналне делатности општинске управе  Бајина Башта, решавајући по службеној дужности, а на основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС, бр.18/2016 и бр. 95/2018 аут. тумачење ),  и члана 37а. Одлуке о регулисању саобраћаја у насељима на територији општине Бајина Башта ( «Сл. лист општине Бајина Башта», бр. 4/2010, 6/2011 и 4/2019 ) доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ПРИВРЕМЕНО СЕ регулише саобраћај у улици Будимира Јелисавчића, дана 18.02.2023. године ( субота ), на „Задушнице“, на тај начин што ће се наведена улица обележити једносмерном од раскрснице са улицом Кнеза Милана Обреновића до раскрснице са улицом Браће Југовића из правца улице Кнеза Милана Обреновића, у времену од 08:00 до 16:00 часова.

                ОБАВЕЗУЈЕ СЕ општинска управа „Бајина Башта“, да изврши техничко регулисање саобраћаја, у складу са овим решењем а након 16:00 часова да улицу врати у првобитно стање.

               О б р а з л о ж е њ е

               У суботу, 18.02.2023. године, обележавају се Задушнице, те се очекује као и сваке године присуство великог броја моторних возила и пешака у улици Будимира Јелисавчића, која води ка градском гробљу.  Како је сама улица ширине 4 метра то  двосмеран саобраћај ствара велике гужве и застоје у саобраћају. Из наведеног разлога већ неколико година улица Будимира Јелисавчића се на дан Задушница обележава и користи као једносмерна,  чиме се омогућава већа проточност саобраћаја, те је донето решење као у диспозитиву на основу члана 37а., и члана 47.  и члана 48. Одлуке о регулисању саобраћаја у насељима на територији општине Бајина Башта.

               ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Општинском већу општине Бајина Башта, изјављена преко овог органа, у року од 8 дана од дана пријема решења.

           Обрађивач                                                                                                           Руководилац одељења:

      Миле Ђенић                                                                                                            Драгана Ивановић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pin It on Pinterest