Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::offsetExists($k) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 309

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::offsetGet($k) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 317

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::offsetSet($k, $v) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 301

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::offsetUnset($k) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 313

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 328

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 339

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 350

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 362

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 375

Deprecated: Return type of FS_Key_Value_Storage::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/freemius/includes/managers/class-fs-key-value-storage.php on line 389

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol6/7c/g9aeh79f39k7lge/bbglas.rs/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Језеро РХЕ Заовине : Драгуљ Таре у блату – ББ ГЛАС

EПС: Ни на једном од акумулационих језера није било ванредног испуштања воде и нема ни говора о пражњењу акумулација

 

      Заовинско језеро, драгуљ планине Таре, познат са уметничких фотографија и интернет портала, не личи ових дана на себе. Из те водоакумулације која се користи за производњу струје и рад реверзибилне ХЕ „Бајина Башта”, у последње време је испуштена већа количина воде.

Лепота језера у високим брдима међу четинарима претворила се овог пролећа у оголеле или блатњаве стрмине, на шта се жале и сељани, туристи, еколози, риболовци, викендаши… Залив Јелисавчићи, где је дубина воде при пуном језеру преко 20 метара, сада се може препешачити. Само омањи поток тече овуда, коритом Белог Рзава преграђеног с почетка осамдесетих, браном „Лазићи”, да би настало Заовинско језеро.

Ова водоакумулација реверзибилне ХЕ „Бајина Башта” прима вишак дринске воде у сезони падавина, а испушта према потребама у енергетском систему, током сушнијих дана кад ниво језера Перућац (уз проточну ХЕ „Бајина Башта”) опадне. Реверзибилна централа важна је производна резерва за наш електроенергетски систем, али и јединствено постројење у овом делу Европе, необичан подухват којим је вода Дрине потекла уз планину Тару.

Прокопавањем планине за градњу реверзибилне електране дугим подземним тунелом и цевоводом повезана су два језера, две водоакумулације – она у Перућцу и ова у селу Заовине – које раздваја висинска разлика око 600 метара. Вишак дринске воде из перућачког језера снажним пумпама-турбинама се избацује на Тару и ускладиштава у Заовинско језеро, па кад је струја најпотребнија истим путем враћа у производни систем. Тим великим шестогодишњим градитељским подухватом Дрина је 1982. изашла на планину и спојила се с водом Белог Рзава, а Заовинско језеро, поред енергетске резерве, са својих пет залива постало врло занимљив предео за туристе, риболовце, љубитеље природе. Стручњаци кажу да је са пуном водоакумулацијом на Тари могућ без упумпавања воде непрекидан рад РХЕ у трајању од двадесетак дана, кад други извори закажу, она је златна резерва.

Е сада се, изгледа, та резерва прилично троши, па је језеро претворено у поток. Зато у Националном парку „Тара” већ упозоравају да би честе осцилације у нивоу језера могле оставити последице и на рибљи фонд, јер је овде угрожен мрест рибе.

На наше питање упућено надлежнима у „Електропривреди Србије” о разлозима овако драстичног смањења водостаја Заовинског језера, из Сектора за односе с јавношћу ЈП ЕПС добили смо следећи одговор:

– „Електропривреда Србије” поштује прописе Републике Србије и сва законска ограничења у погледу коришћења вода и очувања животне средине. Рад хидроелектрана ЕПС-а у потпуности је усклађен са издатим водним дозволама и ниво воде у акумулацијама значајно је изнад минималних прописаних вредности. Ни на једном од акумулационих језера није било ванредног испуштања воде и нема ни говора о пражњењу акумулација – истичу у ЕПС-у и додају:

– Тренутна кота језера Заовине, које представља горњу коту акумулације реверзибилне хидроелектране „Бајина Башта”, јесте 839,12 метара, а минимална радна кота по водопривредној дозволи, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине (Решење о издавању водне дозволе бр. 325-04-01208/2018-07) јесте 815 метара. Најнижа кота језера Заовине била је 2000. године и износила је 819,47 метара. У 2001. години кота акумулације износила је 821,47 метара, 2002. године 822,16 метара. При овим котама није долазило до било каквих еколошких поремећаја. Прошле године најнижа кота акумулације Заовине износила је 841,48 метара, а 2017. године 844,75 метара – наводе у ЕПС-у.

 

  Бранко ПЕЈОВИЋ -ПОЛИТИКА

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Pin It on Pinterest