Обавештење о увођењу једносмерног режима саобраћаја

Обавештавају се грађани Бајине Баште да се у улицама Војводе Мишића и 12. септембра  ( делови улице од раскрснице са улицом Миленка Топаловића до раскрснице са улицом Светосавском) успоставља једносмеран режим саобраћаја. Смер кретања возила у улици Војводе Мишића ће бити од  Светосавске улице према улици Миленка Топаловића, а у улици 12. септембра од улице Миленка Топаловића ка улици Светосавској.  Обзиром да се у улицама успоставља једносмерaн режим саобраћаја, на делу коловоза на којима се не одвија саобраћај, обележиће се подужна паркинг места за аутомобиле која ће бити у режиму зонског паркирања. Све остале улице које се укрштају са предметним деоницама остају у у истом режиму саобраћаја као и пре успостављања једносмерног саобраћаја у предметним деоницама.

Молимо грађане да у првим данима промене режима наведеним улицама возе са са повећаним опрезом .

Очекивани ефекти увођења једносмерног режима саобраћаја:

Повећаће се пре свега безбедност пешака јер ће се уклонити возила са тротоара и омогућити пешацима несметано кретање тротоаром. Обележиће се и пешачки прелази који до сада нису били обележавани у наведеним улицама чиме би се такође утицати на већу безбедност пешака.  Пројектовањем оваквог саобраћајног решења, при ком се двосмерне паралелне улице претварају у једносмерне, смањује се број конфликтних токова, а самим тим и број потенцијалних саобраћајних незгода. То се пре свега односи на раскрсницу улица Војводе Мишића и Светосавске где је у претходних десетак година, према Локалној бази података о обележјима безбедности саобраћај,а било највише саобраћајних незгода у насељу. Такође, оваквим решењем се добија и већа пропусна моћ саобраћајница као и нови простор за паркирање возила у непосредној близини централног дела града. Тиме ће се омогућити и станарима тог дела града да прописно паркирају своја возила јер су до сада платили велики број казни због непрописно паркираних возила.

Као негативна последица оваквог решења, очекује се потенцијално дуже време путовања до одређених локација у близини пројектованих једносмерних улица као и евентуално отежано укључивање  у саобраћај из улице 12. септембар у зимским условима јер је улица под успоном.

 

Инспектор за саобраћај и путеве:инж. саоб. Миле Ђенић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Pin It on Pinterest