4. седница СО: Марица Вуковић, директор Центра за социјални рад

Седница СО Бајина БаштаСа 4. седнице СОСедница СО Бајина Башта

Одлуком Скупштине општине на седници, одржаној данас ( 26. март), Марица Вуковић, дипломирани психолог, са двадесетогодишњим радним искуством, именована је за директора Центра за социјални рад из Бајине Баште. На конкурс за то упражњено радно место, осим Марице Вуковић, досадашњег вршиоца дужности директора у Центру за социјални рад,  јавио се и дипломирани правник из те установе Слободан Јосиповић.  Оба кандидата испуњавала су конкурсне услове. Управни одбор одлучио се да предложи Марицу Вуковић за директора. Сагласност је дало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Марица Вуковић

4. SO-

На истој седници Скупштине општине постављен је заменик секретара Скупштине општине. Та дужност поверена је дипломираној правници Јелени Филиповић, бившој начелници Општинске управе Бајина Башта. Законом је прописано да се секретар и заменик секретара Скупштине општине постављају и разрешавају на предлог председника Скупштине и да по истеку мандата, могу бити поново постављени. Такође је прописано да и заменик секретара мора имати факултетско образовање, положен струни испит и најмање три године радног стажа.

 

Јелена Филиповић, заменик секретара СО

Одборници су прихватили разрешење чланова школских одбора и именовање нових у ОШ “ Рајак Павићевић“ и  „Свети Сава“ као и разрешење и именовање члана  предшколске установе Невен. Уместо Милорада Мандића у Школски одбор ОШ “ Рајак Павићевић“ именован је Радисав Ђурић. Уместо Драгана Јовановића  у ОШ „ Свети Сава“  нови члан Школског одбора је Стефан Тешић. Нови члан Управног одбора у Предшколској установи  Невен је Сања Мандић. Именована је на ту дужност уместо Раденке Лазић. Одлуком одборника Скупштине општине допуњен је састав  Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бајина Башта. Нови чланови су Миленко Ордагић, помоћник председника општине за  за спорт, омладину и туризам и Љупко Ћировић, директор Војне установе Тара.

Младен Лукић и Радован Кремић

Скупштина је размотрила и прихватила  извештаје о раду  у 2020. години  Центра за социјални рад и Туристичке организације „Тара-Дрина“. Такође су размотрени и усвојени програми рада за 2021. годину  Народне библиотеке „ Милош Требињац“, Центра за социјални рад и финансијски план Предшколске установе Невен.

Скупштина општине одлучила је да простор у коме је некад био салон намештаја „Борје“  у Улици Рајка Тадића  додели другом органу на употребу.

-У конкретном случају Туристичка организација „ Тара –Дрина“  исказала је потребу за одговарајућим пословним простором неопходним за обављање своје делатности у циљу промоције туризма на територији бајинобаптанске општине . То је и разлог што је предлог Општинског већа за доделу тог простора ТО „ Тара-Дрина“ , уз накнаду која ће покривати трошкове  коришћења, чувања и одржавања, прихватила и Скупштина општине-каже председница општине Бајина Башта-Весна Ђурић.

Весна Ђурић

Одборници су размотрили укупно 28 тачки дневног реда међу којима су биле и одлуке о  доношењу годишњег програма заштите , уређење и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на подручју општине за 2021. годину, оперативног плана за одбрану од поплава 2. реда, о ослобађању угоститеља од плаћања накнада за заузеће  јавних површина и локалне комуналне таксе, приступању изради плана генералне регулације Рачанске Шљивовице,  о ангажовању  ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Бајина Башта за 2020. годину,  а дата је сагласност на измене и допуне Статута Туристичке организације „ Тара-Дрина“.

Текст и фото: М.Андрић

ШКОЛА НА ЛУКАМА

Одборници су донели одлуку да а се зграда бивше школе на Лукама у Заовинама,  јавна својина општине Бајина Башта, додели на коришћење тамошњој месној заједници. Претходно је Месна заједница Заовине поднела предлог да јој се додели тај објекат кога би користила за одржавање разних састанака, културних манифестација, рад Завичајног клуба  и друге активности везане за туристичку промоцију овог краја.

РАДНО ВРЕМЕ

Скупштина општине одлучила је да направи измене везане за радно време на територији општине Бајина Башта. Промењен је члан 7. Он сада гласи:

-Објекти у којима се обавља промет робе на велико и мало, комисионе услуге, занатска  услужна делатност могу бити  отворени у времену од 05-22 часа сваког дана. Радно време може се продужити до 02 часа за време државних и и верских празника и за време традиционалних манифестација, уколико овом одлуком није другачије одређено“.

Објекти у којима се обавља промет пекарских производа (пекаре) и ауто перионице за самоуслужно прање аутомобила на жетоне, могу бити отворени  у времену од  00:24 часа.

Изузетно у случају проглашења ванредне ситуације на територији општине почетак и завршетак радног времена  за време трајања ванредне ситуације  може се одредити  на основу акта Штаба за  ванредне ситуације за све врсте објеката. У том случају се не доноси  појединачно решење о радном времену.

УГОСТИТЕЉИ

Александар Аксентијевић

Предлог  Одлуке о ослобађању  плаћања накнада за заузеће  јавних површина и локалне комуналне таксе, који се односи на угоститеље, образложила је председница општине Весна Ђурић. По тој одлуци део угоститеља ослобођен је поменутих дажбина за целу 2021. годину.

-Има и других угрожених угоститеља који не користе јавне површине. Мој је предлог да се , ако је икако могуће, помогне и њима – рекао је одборник Александар Аксентијевић. Председница општине сложила се са том иницијативом и о њој ће се разговарати на наредним седницама општинских органа.

ПОХВАЛЕ

Оливера Ђуровић

Извештај о раду у 2020. години Центра за социјални рад „ Бајина Башта“, била је тачка дневног реда о којој се највише дискутовало. У томе су учествовали  Оливера Ђуровић,  Гордана Баштовановић, др Лидија Шарац, Весна Ђурић и Радован Кремић. Сви су они изнели похвале на рачун рада те установе па је извештај једногласно усвојен. Председница Весна Ђурић иницирала је идеју која се односи на отварање Дома за стара лица у општини Бајина Башта, док је Радован Кремић, заменик председника Скупштине општине, у исцрпној дискусији, између осталог, предложио да се направи стратегија како би се зауставио одлазак младих у друге средине.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pin It on Pinterest