24. седница ОВ: Конкурс за директора Установе „Култура“ 

ByББ ГЛАС

22. фебруар 2024.
vESNA đURIĆvESNA đURIĆvESNA đURIĆ, 24. SEDNICA OV

На 24. седници Општинског већа, одржаној  22. фебруара усвојен је нацрт Решења о давању сагласности на расписивање јавног конкурса за именовање директора Установе Култура  Бајина Башта. Директору те установе Миловану Јездићу мандат истиче 3.јуна 2024. године па су се стекли услови за активности  око расписивања и спровођења конкурсног поступка.  Већници су усвојили Програм одржавања комуналне инфраструктуре за 2024. годину. У њему је дат  обим послова и  финансијска средства потребна за реализацију програмских послова. Највећи део послови ће бити поверени ЈКП 12. септембар Бајина Башта. Укупно планирана средства износе 414,9 милиона динара.Предвиђено је да се највише средстава утроши за одржавање градских улица и општинских путева (100) милиона динара, зимско одржавање улица и путева ( 98,9 ) милиона динара, летње одржавање некатегорисаних путева ( 80 ) милиона динара. За  одржавање јавних зелених површина планирано је 16 милиона динара колико и за плаћање утрошка електричне енергије за јавно осветљење. За друмски саобраћај по уговору утрошиће се 53 милиона динара.

Са 24. седнице Општинског већа
Са 24. седнице Општинског већа

24. SEDNICA oPŠTINSKOG VEĆA

ЈКП 12. септембар дало је предлог да се обезбеде средства од  2,5 милиона динара која су потребна  за израду  новог Плана  генералне  регулације  подручја Калуђерске Баре на Тари како би се што пре стекли услови  за израду пројектне документације  и реализацију друге фазе  изградње канализационе мреже за цело то подручје. На седници је прихваћена Одлука  о доношењу  Годишњег програма  заштите, уређења и коришћења  пољопривредног земљишта у државној својини  на територији општине за 2024. годину. Веће је донело одлуку да се ангажује ревизор за обављање  екстерне ревизије  завршног  рачуна буџета општине за 2023. годину.Подржан је Програм кoришћења буџетских средстава за заштиту животне средине у 2023. години. Председница општине Весна Ђурић, у дискусији  по првој тачки дневног реда  дала је иницијативу да се  плато на скретању за Рачу на излазу из Бајине Баште преуреди ,да ту не буду контејнери за смеће. Најавила је уклањање свих дивљих депонија поред пута до манастира Раче.

Текст и фото : М.Андрић

 ВИШЕ ПАРА ЗА СПОРТ

Комисија за спорт општине Бајина Башта  планирала је да буџетска средства од 39,2 милиона динара ,што је више за око 11 милиона у односу на прошлу годину, расподели  за финансирање 21-ог клуба ,спортских организација и њихов 31 програм као и три школе са три програма. За рад Спортског савеза планирано је осам милиона динара. Исту суму добиће ФК Слога као клуб од посебног значаја. Исти статус има КК Студент па ће му припасти 3,1 милион динара. Следе АСК Раба  моторспорт са 3,3 милиона, одбојкашки клубови Тара 1,8 , ОК Дрина  1,72, КК Омладинац 1,8, ПК Тара 1,85 милиона динара. Председница општине  Весна Ђурић дала је иницијативу да се за потребе спорта, рекреације, спортског туризма сагради балон сала.

РАЗРЕШЕЊА И ИМЕНОВАЊА

Веће је требало да донесе решење о разрешењу Комисије  за разматрање  иницијатива  за утврђивање  назива нових улица и тргова и промену постојећих  назива улица и тргова и изабере нову.На предлог председника  комисије Недељка Ракића, ова тачка дневног реда је одложена за следећу седницу Општинског већа.

На лични захтев разрешен је  Благоје Марковић дужности  члана Надзорног одбора у Народној библиотеци „Милош Требињац“. На његово место именована је Љубица Росић  као представник оснивача. Јелена Филиповић разрешена је дужности члана Комисије  за категоризацију  објеката  за смештај у домаћој радиности јер јој је престао радни однос у Општинској управи. На њено место именована је Биљана Милекић.

ПОМОЋ ЦРКВАМА

Буџетом општине за 2024. годину планирано је да се за потребе српских православних цркви обезбеди четири милиона динара. Веће је одлучило да црква Светог Саве добије 3,5 милиона динара, а црква у Пилици 500 хиљада динара. После ребаланса буџета, средства ће добити цркве из Дуба и Перућца.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pin It on Pinterest