Бајина Башта - МУП- конкурс

Сви главни претреси и рочишта, који су у Основном суду у Ужицу и судској јединици у Бајиној Башти заказани до 1. маја ове године неће бити одржани док траје ванредно стање.

Обустављен је и пријем странака у свим судским одељењима.

За време ванредног стања Суд ће поступати само у хитним предметима. У кривичној материји судије ће поступати у свим притворским предметима, у предметима продужења хитних мера сходно Закону о спречавању насиља у породици и у другим предметима хитне природе.

Када је реч о грађанским процесима судије парничног, извршног и ванпарничног  одељења поступаће и одржаваће рочишта само у предметима који се по закону сматрају хитним и то у статусним стварима и по предметима за одређивање претходних и привремених мера.

Само у хитним предметима, по којима ће поступати у време ванредног стања, Основни суд у Ужицу ће у пријемној канцеларији организовати пријем поднесака непосредно и у судским писарницама увид у списе, а све у контролисаним условима и са одређеним бројем странака. Сва остала писмена могу се суду упутити путем поште.

Остале информације које се односе на дозволе за посете притвореним лицима, легализацију јавних исправа намењених употреби у иностранству као и издавање потврда могу се добити у току радног времена суда од 7.30 до 15.30 на телефоне у Ужицу 031 513 105 и 513 104 и у судској јединици Бајина Башта на телефон 031 865 576 као и путем uprava@ue.os.sud.rs.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pin It on Pinterest