Након позитивног мишљења Комисије за планове на предлог Одлуке  о изради  Плана генералне регулације подручја Рачанска Шљивовица на Тари, Општинско веће на данашњој седници  донело је одлуку да се приступи изради поменутог плана. Планом је обухваћена површина од око 198 хектара.

– Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређење и  коришћење простора као и стварање планског основа  за јачање свих видова туристичког садржаја, заштиту животне средине и амбијенталних вредности којима обилује простор у Рачанској Шљивовици. Носилац израде плана је Одељење за послове  урбанизма, грађевинарства и имовинско –правне послове при Општинској управи општине Бајина Башта. Обрађивач плана биће изабран у складу са Законом о јавним набавкама. Средства  за израду плана обезбедиће се из буџета општине – каже  Весна Ђурић,председница општине Бајина Башта.

Весна Ђурић, председница Општине
Весна Ђурић

Планом ће бити одређена његова граница, обухват грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне, намена земљишта  по зонама и целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне нивелационе коте раскрсница, улица и површина јавне намене, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно-историјских споменика, зоне за даљу урбанистичку разраду, правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела, мере енергетске ефикасности изградње, правила уређење и правила грађење по целинама и зонама за које није предвиђено доношење плана детаљне регулације. План треба да се уради за 18 месеци.

Саобраћајни инспектор Миле Ђенић
Саобраћајни инспектор Миле Ђенић

На предлог Одељења за инспекцијске послове  и комуналне делатности, Општинско веће се сагласило да је потребно донети  програм о постављању билборда и светлећих реклама на подручју општине.

Већници су усвојили извештаје о раду у 2020. години  Туристичке организације Тара-Дрина, Центра за социјални рад и Општинског правобранилаштва.

Захтев Месне заједнице Овчиња за успостављање нове трасе за превоз ученика није прихваћен јер су саобраћајни инспектор и представник  превозничког предузећа АБ Ракета утврдили да не постоје безбедни услови за обављање саобраћаја на новопредложеној траси.

Веће је донело одлуку о разрешењу члана Школског одбора испред локалне самоуправе  у ОШ  „Свети  Сава“ Драгана Јовановића због његовог именовања за директора ОШ „ Рајак Павићевић“. Нови  члан Школског одбора биће  Стефан Тешић.  Дужности члана Школског одбора испред локалне самоуправе у ОШ „Рајак Павићевић“ разрешен је Милорад Мандић јер је поднео оставку. Уместо  њега у састав Школског одбора именован је Радисав Ђурић.

На седници је усвојено више одлука међу који су она о Оперативном плану  за одбрану од поплава за воде 2. реда на подручју општине, Одлука о правима и услугама  у области социјалне заштите, Одлука о  о доношењу  програма  заштите, уређење и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, Одлуку о давању на коришћење старе школе  на Лукама Месној заједници Заовине, одлуку о давању пословног простора Туристичкој организацији „ Дрина-Тара“. Усвојен је захтев Комисије за безбедност саобраћаја за коришћење средстава из текуће  буџетске резерве , захтев ТО „ Тара –Дрина“ за доделу на коришћење аутомобила није прихваћен јер Општинска управа не располаже вишком возила. Предложено је да се путем ребаланса у тој организацији изнађу средства за куповину потребног возила. Захтев ЈКП “ 12.септембар“ за куповину погребног возила од стране општине и његово устпање на коришћење комуналцима  је прихваћен.

Текст и фото: М.Андрић

МИЛОЈЕВО ВЕЋЕ

Заменик председника општине Бајина Башта Радомир Филиповић затражио је да се нађе решење како би могле да се издају грађевинске дозволе у дринској долини. Навео је пример да то суседна општина Љубовија чини годинама. Такође је затражио да се види могућност градње у заштићеним подручијима . Већник Гроздан Биљић се сложио са Филиповићевим предлозима и рекао:

-Милојево веће ( напомена Милоје Савић) , у време кад је он био председник општине, донело је одлуку о издавању дозвола за градњу у дринској долини. После се са тим престало. Треба видети да се таква одлука поново донесе јер без градње нема ни развоја.

ЗАКЛАНО 16 ОВАЦА

У периоду од 10. новембра 2020. године до 2.јануара 2021. године  на подручју бајинобаштанске општине заклано је 16 оваца од стране паса луталица. Највећу штету имао је Сретен Јанковић из Рогачице. Њему је заклано седам оваца, Милану Ђокићу из Солотуше  шест, Радомиру Радичевићу из Бајине Баште две и Тодору Тодоровићу из Заовина једна. Сви захтеви за  помоћ су усвојени. Општина даје накнаду од 50 посто за сваку страдалу овцу.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pin It on Pinterest