Набавке

24.седница Општинског већа: Усвојени планови јавних набавки

  На 24. седници Општинског већа, одржаној 31. јануара, усвојени су планови јавних набавки Општинске управе, Скупштине општине и председника општине Бајина Башта. Уз писани материјал достављен већницима, усмено појашњење…